Ochrona danych osobowych

Sprzedawca: Cabo Frio, s.r.o. Veltezska 5, 182 00 Praga 8, Czechy (firma jest wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wpis 164786) jako administrator danych osobowych, niniejszym informuje Państwa, jako tzw. podmiot danych, o sposobie przetwarzania danych osobowych przez sklepkoszul.pl, włącznie z zakresem Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sklepkoszul.pl.

1. Dane osobowe przetwarzane przez Sklepkoszul.pl?

Sklepkoszul.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych oraz o zniesieniu dyrektywy 95/46/ES (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych przetwarza dane osobowe, które Państwo udostępniają Sklepkoszul.plowi w związku z zakupem towaru lub korzystaniem z usług (np. w ramach zamówienia towaru w sklepie internetowym, zapisując się do newslettera na Sklepkoszul.pl.pl czy przy reklamacji towaru za pośrednictwem call center). Chodzi o następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania albo doręczenia
 • Hasło w postaci zaszyfrowanej

Sklepkoszul.pl dalej przetwarza Państwa dane, które pozyskuje przy zakupie towaru albo kiedy Państwo korzystają z jego usług. Chodzi o następujące dane:

 • Adres IP
 • Pliki cookies
 • Dane o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane geograficzne
 • Dane dotyczące dokonanych zakupów (tj. np. rodzaj, cena towaru, data zakupu, dane o stanie konta klienta)
 • Ewentualnie inny identyfikator online

Sklepkoszul.pl przetwarza powyższe dane osobowe wyłącznie w niżej wymienionych celach i w zakresie oraz czasie koniecznym do wypełnienia określonych celów.

2. Dane osobowe - cely i tytuły prawne

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupem towaru w sklepie internetowym
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy kupna i następnie jej realizacji, dostawy zamówionego towaru, a także w związku z wypełnianiem ustawowych obowiązków podatkowych.
  • W przypadku tworzenia zamówienia Sklepkoszul.pl gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail. Udostępnienie tych danych osobowych jest podstawowym warunkiem zawarcia lub zmiany umowy kupna, przy czym pozyskanie danych osobowych służy przede wszystkim Państwa jednoznacznej i wyraźnej       identyfikacji, a w dalszej kolejności do skontaktowania się z Państwem w celu dostarczenia zamówionego towaru.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem sugestii, pytań i reklamacji
  • Tytułem prawnym do przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie przez Sklepkoszul.pl obowiązków umownych i prawnych. W związku z rozpatrywaniem reklamacji Sklepkoszul.pl przetwarza dane osobowe także w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów na wypadek zaistnienia ewentualnego sporu w związku z reklamacją.
  • Podczas rozpatrywania reklamacji Sklepkoszul.pl gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail, historia transakcyjna zamówień, dane dotyczące zamówionego towaru, zapis dźwiękowy rozmowy z call center.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem konta klienta
  • Kiedy zarejestrują się Państwo jako użytkownik Sklepkoszul.pl. przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia konta klienta. Tytułem prawnym do przetwarzania danych jest realizacja umowy, lub postępowanie w celu zawarcia umowy kupna, dostawy zamówionego towaru,       wiążącej się z tymi czynnościami komunikacji, a także wypełnianie ustawowych obowiązków podatkowych.
  • W przypadku prowadzenia konta klienta Sklepkoszul.pl  gromadzi i przetwarza następujące dane podmiotu danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania albo adres doręczenia, dane dotyczące zrealizowanych zamówień (tj. np. rodzaj i  cena towaru, data zakupu atp).
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newsletterów (informacji handlowych)
  • W przypadku gdy zarejestrują Państwo swój adres e-mail w celu otrzymywania newsletterów, Sklepkoszul.pl będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: adres e-mail na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania e-maili ofertowych i innych informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Sklepkoszul.pl  zacznie przetwarzać Państwa dane osobowe dopiero w momencie, gdy Państwo       zarejestrują swój adres e-mail na Sklepkoszul.pl.pl w celu otrzymywania newsletterów, a następnie dokończą procedurę rejestracji w otrzymanej wiadomości e-mail.
 • Przetwarzanie danych osobowych klientów za zgodą do celów marketingowych i handlowych
  • W przypadku gdy Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych, Sklepkoszul.pl będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer IP i powiązana z nim lokalizacja, dane pozyskane z plików cookies i podobnych technologii, dane dotyczące dokonanych zakupów, dane o przeglądarce i ewentualnie inne identyfikatory online, przede wszystkim w celu stworzenia właściwej oferty towarów i usług Sklepkoszul.pl albo stron trzecich, a także w związku z zwróceniem się do klienta za pośrednictwem wszelkich środków reklamy internetowej oraz w formie komunikacji elektronicznej służącej do przesyłania spersonalizowanych e-maili ofertowych, reklamy ukierunkowanej i innych informacji handlowych wysyłanych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 • Użycie plików cookies i analiza stron internetowych
  • W przypadku gdy korzystają Państwo ze strony internetowej Sklepkoszul.pl, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie plików cookies, których Sklepkoszul.pl używa na swojej stronie w celu ulepszenia jej działania, oceny ruchu na niej i w celu optymalizacji działań marketingowych, tj. reklamowania oferowanego towaru na podstawie oceny Państwa zainteresowania towarem.

Czym są cookies?

Cookies są małymi plikami danych, które odwiedzona strona internetowa wysyła do Państwa przeglądarki, a ta zapisuje je w Państwa komputerze. Ogólnie służą one do rozróżniania poszczególnych użytkowników. Użytkownik jednak nie jest na podstawie tych informacji identyfikowalny. Cookies pomagają zapamiętywać Państwa aktywność i preferencje w określonym czasie, aby nie musieli Państwo ich ponownie wprowadzać, kiedy Państwo wracają na stronę internetową lub przechodzą z jednej strony internetowej na inną.

Do czego używamy cookies?

Cookies pomagają Państwu wygodniej dokonywać zakupów i w prosty sposób przeglądać strony internetowe. Cookies przede wszystkim służą do:

 • Zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania naszych stron internetowych, aby było możliwe jak najprostsze dokończenie procesu zamówienia towaru;
 • Zapewnienia bezpiecznego logowania, do weryfikacji użytkowników, do zapobiegania wykorzystaniu danych logowania przez osoby nieuprawnione oraz do ochrony danych użytkownika przed dostępem nieautoryzowanych stron;
 • Zapisania danych logowania naszych klientów, dzięki czemu nie muszą ich za każdym razem ponownie wprowadzać;
 • Zapamiętywania zawartości koszyka zakupowego;
 • Dostosowywania wyglądu stron internetowych do preferencji i potrzeb użytkowników;
 • Analizy ruchu na stronie, zachowań, preferencji i zainteresowań użytkowników;
 • Dostosowywania reklamy towaru do zainteresowań użytkowników.

Nasza strona internetowa Sklepkoszul.pl korzysta z cookies, które pod względem ich trwałości można podzielić na dwa podstawowe typy: tymczasowe pliki cookie, tzw. cookies sesyjne, które pozostają zapisane w Państwa urządzeniu wyłącznie do momentu zakończenia sesji przeglądarki, i trwałe pliki cookie, tzw. cookies stałe, które pozostają zapisane w Państwa komputerze dłużej. Tymczasowe cookies umożliwiają przechowywanie informacji przy przechodzeniu z jednej podstrony internetowej na drugą i eliminują konieczność ponownego wprowadzania niektórych danych. Gdy tylko przeglądarka zostanie zamknięta, następuje ich usunięcie z Państwa urządzenia. Cookies stałe pomagają identyfikować Państwa komputer, kiedy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, jednakże uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację Państwa osobiście.

 

Według funkcji cookies dzielą się na:

 • konwersyjne, które umożliwiają analizowanie działania różnych kanałów sprzedażowych;
 • trackingowe (śledzące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować działanie różnych kanałów sprzedażowych;
 • remarketingowe, które umożliwiają nam personalizację treści reklam i ich właściwe ukierunkowanie;
 • analityczne, które pomagają nam zwiększyć wygodę użytkowania naszej strony dzięki temu, że rozumiemy, w jaki sposób użytkownicy z niej      korzystają;
 • niezbędne, które są ważne dla podstawowych funkcjonalności strony.

Niektóre cookies mogą gromadzić informacje, które następnie są wykorzystywane przez strony trzecie i które np. bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tzw. cookies podmiotów trzecich).

Zgoda na wykorzystywanie cookies i jej odwołanie

Korzystając z niniejszych stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie cookies. Zgoda na wykorzystywanie cookies jest dobrowolna. W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie niektórych albo wszystkich plików cookies, mogą Państwo zapobiec ich gromadzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w niżej przedstawiony sposób. Niemniej jednak kiedy Państwo to zrobią, mogą być Państwo zmuszeni do dokonywania zmian niektórych ustawień manualnie za każdym razem, kiedy Państwo odwiedzą nasze strony internetowe, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Przeglądarka

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Dezaktywacja cookies

1. W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje   internetowe”.
  2. Następnie wybierz kartę „Prywatność”.
  3. Aby zablokować wszystkie cookies, przesuń suwak na górę.
  4. Zatwierdź ustawienia, klikając przycisk „OK”.

1. W menu „Ustawienia” wybierz opcję   „Zaawansowane”.
  2. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia treści”.
  3. Kliknij „Pliki cookie”.
  4. Dezaktywuj przełącznik przy opcji „Zezwalaj witrynom na zapis i odczyt   danych w plikach cookie”.

1. Naciśnij przycisk menu i wybierz „Opcje”.
  2. Wybierz panel „Prywatność i bezpieczeństwo”
  3. Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję „będzie używał   ustawień użytkownika” 
  4. Odznacz pole „Akceptowanie ciasteczek”.

Usunięcie cookies

1. W menu urządzenia wybierz opcję   „Bezpieczeństwo”, a następnie kliknij „Usuń historię przeglądania”.
  2. Zaznacz pole wyboru „Pliki cookie i dane witryn internetowych”
  3. Kliknij na przycisk „Usuń”.

1. W menu „Historia” kliknij „Wyczyść dane   przeglądania”.
  2. Zaznacz pole „Pliki cookie i inne dane strony”.
  3. Kliknij przycisk „Wyczyść dane”.

1. Naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz   opcję „Historia”.
  2. Wybierz opcję „Wyczyść historię przeglądania”. 
  3. Wybierz „Wszystko” w oknie „Okres do wyczyszczenia”.
  4. Rozwiń listę szczegółów, klikając „Szczegóły” i zaznacz pole „Ciasteczka”,   a następnie kliknij przycisk „Wyczyść”.

 

3. Dane osobowe okresy

 • Sklepkoszul.pl przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku zakupu  towaru w sklepie internetowym w okresie realizacji zawartej umowy, dalej w      okresie niezbędnym do zabezpieczenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, następnie w okresie dwóch lat od dnia upłynięcia okresu gwarancji na towar dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sklepkoszul.pl  (zobacz wyżej). Wystawione dokumenty podatkowe zgodnie z postanowieniem Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), są archiwizowane przez okres 10 lat od ich wystawienia. Ze względu na konieczność wykazania powodu prawnego wystawienia dokumentów podatkowych, przez okres 10 lat od dnia dokonania zamówienia przez klienta archiwizowane są także zamówienia.
 • W przypadku gdy Sklepkoszul.pl przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych albo na wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat albo dotąd, aż Państwo  nie odwołają zgody. Jeśli Państwo odwołają swoją zgodę, nie dotyczy to przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sklepkoszul.pl w innych celach i na podstawie innych tytułów prawnych, zgodnie z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Dostęp do danych osobowych

Oprócz Sklepkoszul.pl i zatrudnionych w nim osób, dane osobowe dla realizacji opisanych wyżej celów mogą być przetwarzane także przez partnerów Sklepkoszul.pl. Sklepkoszul.pl starannie wybiera partnerów zewnętrznych, którzy jako administratorzy danych mogą przetwarzać Państwa dane osobowe, i powierza dane osobowe wyłącznie tym partnerom, którzy gwarantują odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby nie mogło dojść szczególnie do przypadkowego albo niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany bądź nieuprawnionego udostępnienia przekazywanych, zapisanych albo w jakikolwiek inny sposób przetwarzanych danych.

Podmiotami, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, są albo mogą w przyszłości być:

 • osoby, które zapewniają dla Sklepkoszul.pl obsługę techniczną  określonych usług, albo dostawcy technologii, które Sklepkoszul.pl wykorzystuje do tych usług (typowo programistyczne albo inne usługi wsparcia technicznego, usługi serwerowe, rozsyłanie e-maili, usługi związane z pomiarem ruchu na naszych stronach i dostosowywanie ich zawartości do preferencji użytkowników);
 • osoby, które dla Sklepkoszul.pl obsługują wysyłkę towarów do klientów;
 • osoby, które na stronach internetowych Sklepkoszul.pl mają umieszczone elementy umożliwiające gromadzenie danych osobowych albo śledzenie      zachowań użytkowników tych stron (zwykle w tzw. postaci spseudonimizowanej, zatem bez możliwości pozyskania bezpośrednich danych      identyfikacyjnych), tj. przede wszystkim osoby przeprowadzające za pośrednictwem cookies analizę ruchu na naszych stronach internetowych oraz      operatorzy systemów reklamowych w związku z reklamą ukierunkowaną tworzoną na podstawie danych o dokonanych zakupach i danych pozyskanych z plików cookies (w tym z remarketingu).

Sklepkoszul.pl dalej ma obowiązek przekazywać niektóre Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami np. podmiotom administracji publicznej, sądom albo organom ścigania w związku z ewentualnym sądowym postępowaniem administracyjnym, cywilnym i karnym.

5. Prawa w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez Sklepkoszul.pl

Jako podmiot danych mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych następujące prawa:

 • Prawo do odwołania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, tj.      np. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych; przetwarzanie danych z plików cookies można uniemożliwić za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej);
 • Prawo do dostępu do danych osobowych (prawo do żądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są albo nie są przetwarzane przez Sklepkoszul.pl, a tym samym mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tychże danych osobowych i innych informacji zgodnie z art. odpowiednim Rozporządzenia);
 • Prawo do przeniesienia danych (prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w uporządkowanym, powszechnie używanym      formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi; także prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe);
 • Prawo do poprawy (prawo do żądania, aby Sklepkoszul.pl niezwłocznie poprawił nieprawidłowe dane, które Państwa dotyczą);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do żądania, aby Sklepkoszul.pl ograniczył przetwarzanie, m.in. w przypadku gdy z tytułu wykonywania      swojego prawa do poprawy Sklepkoszul.pl odpowiada za sprawdzanie prawidłowości danych; albo w razie gdyby Sklepkoszul.pl przetwarzał dane      osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie żądają Państwo ich usunięcia);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do żądania, aby Sklepkoszul.pl  niezwłocznie usunął Państwa dane, m.in. gdy dane osobowe już nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone, albo jeśli Państwo odwołali zgodę, na której podstawie dane osobowe były przetwarzane przez Sklepkoszul.pl      i nie istnieje żaden inny tytuł prawny do ich przetwarzania; bądź też w razie gdyby Sklepkoszul.pl przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z      prawem);
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu (prawo do żądania, aby Sklepkoszul.pl zaprzestał przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji prawnie      usprawiedliwionych celów);
 • Prawo do zwrócenia się ze swoim wnioskiem do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (https://www.giodo.gov.pl).

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw mogą Państwo zwrócić się do nas pod nr tel. +48 516 585 587, albo na adres e-mail info@sklepkoszul.pl.pl.